تاريخ : شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۴ | 21:30 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
یه شب که بدون نت رو تخت افتاده باشی تازه اونموقه میفعمی چقد تنهاییتاريخ : چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۴ | 7:42 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
کتاب و آب هر دو در بحران هستند
این یکی از کم مصرفی آن یکی از پر مصرفيتاريخ : سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۴ | 17:33 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
تاريخ : چهارشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۴ | 9:42 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردمتاريخ : سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۴ | 16:32 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
http://esetfreekeyss.blogspot.com/تاريخ : دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ | 15:51 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
آهنگی که الان دارم بهش گوش میکنم

3 روز مرخصی

1 فکر آروم

1 اعصاب آروم

البته موقت

چون خیلی از تومخیام واسه تایم کوتاهی از ذهنم حذف میکنم

شاید خیلیا ندونن جریان چیه

جریان خاصی نیست فقط یه سرباز داره با کلیدای کیبرد بازی میکنه  و حس
++ شو بروز میده

نیاز به حمایت دارم ( جز خدا کسی نمیتونه تامینم کنه )

میدونم تا خوشبختی زیاد راهی نمونده