تاريخ : سه شنبه دهم تیر 1393 | 19:13 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
ESS Username: EAV-0090207554
Password: kbs72e4fe8
Expiry Date: 05.07.2014
ESS Username: EAV-0091275548
Password: vtxfpfcret
Expiry Date: 26.07.2014
ESS Username: EAV-0091708138
Password: bpbkafjeus
Expiry Date: 02.08.2014
ESS Username: EAV-0092033579
Password: t9nja6f69c
Expiry Date: 07.08.2014
ESS Username: EAV-0092106553
Password: 2bebk8au2j
Expiry Date: 09.08.2014
ESS Username: EAV-0103151153
Password: nuxvcje822
Expiry Date: 17.01.2015
ESS Username: TRIAL-0108007318
Password: sj7muxkuke
Expiry Date: 10.04.2014
ESS Username: TRIAL-0108123446
Password: e4rxm4fhp4
Expiry Date: 11.04.2014
ESS Username: TRIAL-0108123462
Password: 8t7f9bbu3x
Expiry Date: 11.04.2014
ESS Username: TRIAL-0108123470
Password: 4drk8tc2uf
Expiry Date: 11.04.2014
ESS Username: TRIAL-0108125170
Password: bf6tf

 

EAV-0090207554
Password: kbs72e4fe8
Expiry Date: 05.07.2014

 

 

 تاريخ : جمعه بیست و نهم فروردین 1393 | 10:23 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)

چه رویاها که پاره شد!
و چه نزدیک ها که دور نرفت!
و من بر رشته صدایی ره سپردم
که پایانش در تو بود

آمدم تا ترا بویم،
و تو زهر دوزخی ات را با نفسم آمیختی
به پاس این همه راهی که آمدم

دیار من آن سوی بیابان هاست
یادگارش در آغاز سفر همراهم بود

هنگامی که چشمش بر نخستین پرده بنفش نیمروز افتاد
از وحشت غبار شد
و من تنها شدم
چشمک افق ها چه فریب ها که به نگاهم نیاویخت!
و انگشت شهاب ها چه بیراهه ها که نشانم نداد!

آمدم تا ترا بویم،
و تو: گیاه تلخ افسونی!
به پاس این همه راهی که آمدم
زهر دوزخی ات را با نفسم آمیختی،
به پاس این همه راهی که آمدم...تاريخ : جمعه بیست و نهم فروردین 1393 | 10:16 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
سلام داریم به لحظات ملکوتی رفتن به سربازی نزدیک میشیم

احساسی ندارم فقط غم انگیزناکم یکم توی پاهام سر شده 

ناراحت نیستم ولی احساس خوشحالی ام ندارم

1 وقتایی نتونستم بخندم و خوشحالت کنم

1 وقتایی خندیدم ولی خوشحال نشدی

1وقتایی دوس داشتم واست بهترین رفیق باشم ولی ...

1 لحظه هایی دوس داشتی کنارت باشم اما ....

خب پیش میاد دیگه 1 وقتایی داد زدم و از دستم ناراحت شدی 

دوستایی داشتم که دوست داشتم الان داشتمشون نه واسه داشته هاشون ،نه !!! واسه خودشون .

کسی رو دوس داشتیم که دوس داشتیم دوستمون میداشت ولی نداشت دوس داشتم این روزا میبود ولی پیش یکی دیگه بود

احساسم میگم واسه همه ی دوستایی که باهاشون نشستیم و نوشیدیم و خندیدیم دلم تنگ میشه

دلتون برام تنگ میشه ؟؟؟؟؟تاريخ : شنبه شانزدهم فروردین 1393 | 19:53 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
Kullanıcı adı: EAV-0100605936
Şifre: 9hpdfh4en8
Bitiş Süresi: 13/03/2015

Kullanıcı adı: EAV-0106259608
Şifre: 4mhu23j6jvتاريخ : دوشنبه هفتم بهمن 1392 | 7:46 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
دوستان یوزر پسوردای زیر صرفا واسه استفاده شخصیه خودم میباشد . خوشحال میشم اگه به کار بقیه رفقام بیاد تاريخ : دوشنبه هفتم بهمن 1392 | 7:45 | نویسنده : نویسنده خان (فرزاد)
EAV Username: EAV-0103306083 Password: 5x5tkfkv4k Expiry Date: 05.01.2015

EAVM Username: EAV-0102969800 Password: v3sjf2fban Expiry Date: 06.01.2015

EAV Username: EAV-0103338217 Password: a2uatsk54u Expiry Date: 06.01.2015

EAV Username: EAV-0103359345 Password: 29xkh68drn Expiry Date: 06.01.2015

EAV Username: EAV-0103481184 Password: sbb5mc5rju Expiry Date: 07.01.2015

EAVM Username: EAV-0103052597 Password: 4ubc4r5evu Expiry Date: 09.01.2015

EAV Username: EAV-0103611356 Password: kpkcb9fr7v Expiry Date: 10.01.2015

EAV Username: EAV-0103777069 Password: rbtd7nhdsk